🔺 قیمت‌ها در آمریکا رکورد می زنند؛ بایدن از پذیرش مسوولیت سر باز می‌زند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 قیمت‌ها در آمریکا رکورد می زنند؛ بایدن از پذیرش مسوولیت سر باز می‌زند

🔺 قیمت‌ها در آمریکا رکورد می زنند؛ بایدن از پذیرش مسوولیت سر باز می‌زند

🔺 قیمت‌ها در آمریکا رکورد می زنند؛ بایدن از پذیرش مسوولیت سر باز می‌زند

🔹 جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا در حالیکه قیمت ها در کشورش رکورد می‌زند و او در آستانه انتخابات میاندوره ای برای مهار تورم بالا در کشورش تحت فشار است ، روز سه‌شنبه به وقت محلی در گفتگو با آمریکایی‌ها حاضربه پذیرش مسولیت در قبال افزایش قیمت‌ها نشد.

ادامه مطلب ...
popup