🔺 مجلس نمایندگان آمریکا ۴۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 مجلس نمایندگان آمریکا ۴۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرد

🔺 مجلس نمایندگان آمریکا ۴۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرد

🔺 مجلس نمایندگان آمریکا ۴۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرد

🔹 منابع خبری آمریکایی گزارش دادند که در پی درخواست رئیس جمهور این کشور، مجلس نمایندگان ایالات متحده به سرعت و با افزودن چندین میلیارد دیگر، بودجه درخواست شده برای کمک به اوکراین را تصویب کرد.

ادامه مطلب ...
popup