🔺 عملکرد مجلس در بحث شفافیت نمایش نیست، عین شفافیت است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عملکرد مجلس در بحث شفافیت نمایش نیست، عین شفافیت است

🔺 عملکرد مجلس در بحث شفافیت نمایش نیست، عین شفافیت است

🔹 نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه اگر شفافیت خوب است باید برای همه باشد. مردم از شرق و غرب تمامی مذاکرات مجلس را از رادیو می شنوند، اما مجلس باز قانع نیست و گفتیم که مجلس و تمامی موسسات و دستگاه ها باید شفاف باشند. این کجا نمایش شفافیت است؟، این عین شفافیت است.

ادامه مطلب ...
popup