🔺 سمینار تخصصی جایگاه سرمایه انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سمینار تخصصی جایگاه سرمایه انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه

🔺 سمینار تخصصی جایگاه سرمایه انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه

🔹 نشست تخصصی «جایگاه سرمایه انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه» روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، به منظور شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های مدیریت منابع انسانی در بازار سرمایه توسط مرکز مالی ایران به همراه تامین سرمایه تمدن و شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup