🔺 ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم/ برای تأمین مواد اولیه جای نگرانی نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم/ برای تأمین مواد اولیه جای نگرانی نیست

🔺 ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم/ برای تأمین مواد اولیه جای نگرانی نیست

🔺 ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم/ برای تأمین مواد اولیه جای نگرانی نیست

🔹 وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها با اعلام اینکه ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم، گفت: مردم در روزهای نخست اجرای طرح بزرگ جراحی اقتصادی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از خریدهای هیجانی که سبب التهاب در بازار می‌شود، بپرهیزند.

ادامه مطلب ...
popup