🔺 یارانه معوق به حساب افرادی که مستحق دریافت باشند واریز می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 یارانه معوق به حساب افرادی که مستحق دریافت باشند واریز می‌شود

🔺 یارانه معوق به حساب افرادی که مستحق دریافت باشند واریز می‌شود

🔺 یارانه معوق به حساب افرادی که مستحق دریافت باشند واریز می‌شود

🔹 رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد افرادی که یارانه به حساب آنها واریز نشده و به این موضوع اعتراض دارند اظهار داشت: بعد از بررسی شرایط افراد معترض اگر مستحق باشند مابه التفاوت به حساب آنها واریز خواهد شد.  

ادامه مطلب ...
popup