🔺 رضایت ایران بایدبرای بازگشت آمریکا به برجام جلب شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رضایت ایران بایدبرای بازگشت آمریکا به برجام جلب شود

🔺 رضایت ایران بایدبرای بازگشت آمریکا به برجام جلب شود

🔹 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: مبادا ادبیات دشمن را تثبیت کنید هر چند وطن فروشانی چیپ زاده و زشت کلام از آن ادبیات استفاده کنند از قبیل "بازگشت ایران به برجام" زیرا ما خارج نشده ایم که برگردیم، شیطان بزرگ خارج شده و برای برگشت باید تحریم ها را بردارد.

ادامه مطلب ...
popup