🔺 تذکر نماینده نیشابور درباره تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران و جانبازان شاغل در دستگاه‌های اجرایی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تذکر نماینده نیشابور درباره تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران و جانبازان شاغل در دستگاه‌های اجرایی

🔺 تذکر نماینده نیشابور درباره تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران و جانبازان شاغل در دستگاه‌های اجرایی

🔹 عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر نماینده نیشابور به رئیس جمهور درباره لزوم تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر و جانبازان شاغل در شرکت‌های تابع دستگاه‌های اجرایی را قرائت کرد.

ادامه مطلب ...
popup