🔺 قیمت گوشت قرمز افزایش نداشته است/ گران فروشی در برخی سایت‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 قیمت گوشت قرمز افزایش نداشته است/ گران فروشی در برخی سایت‌ها

🔺 قیمت گوشت قرمز افزایش نداشته است/ گران فروشی در برخی سایت‌ها

🔺 قیمت گوشت قرمز افزایش نداشته است/ گران فروشی در برخی سایت‌ها

🔹 رییس شورای تامین کنندگان دام کشور با بیان اینکه افزایشی در قیمت گوشت قرمز نداریم، گفت: برخی سایت‌ها و مراکز عرضه به دنبال گران‌فروشی گوشت قرمز هستند که باید مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرند.

ادامه مطلب ...
popup