🔺 کشت قراردادی برنج در ۲۶ هزار هکتار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کشت قراردادی برنج در ۲۶ هزار هکتار

🔺 کشت قراردادی برنج در ۲۶ هزار هکتار

🔹 مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه امسال ۲۶ هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران را در قالب کشت قراردادی انجام شده است، گفت: تولیدکنندگان در تنظیم بازار نقش اساسی دارند و جهاد کشاورزی پشتوانه قوی برای آنها است.

ادامه مطلب ...
popup