🔺 شناسایی و مسدودی تراکنش‌های های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 شناسایی و مسدودی تراکنش‌های های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

🔺 شناسایی و مسدودی تراکنش‌های های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

🔺 شناسایی و مسدودی تراکنش‌های های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

🔹 بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیار‌ها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند, شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup