🔺 دست دوستی‌ همسایگان شمالی خزر به سوی مازندران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دست دوستی‌ همسایگان شمالی خزر به سوی مازندران

🔺 دست دوستی‌ همسایگان شمالی خزر به سوی مازندران

🔹 برگزاری افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ فرصتی دیپلماتیک بی‌بدیلی برای مازندران بود تا دست دوستی همسایگان شمالی خزر را بفشارد ؛ فرصتی که طی آن نماینده عالی دولت در مازندران در دیدار دوجانبه با سفرای کشورهای مختلف رویکرد دولت سیزدهم در گسترش روابط با همسایگان را تشریح کرد.

ادامه مطلب ...
popup