🔺 تاکید ایران و لبنان بر تشکیل کارگروه مشترک فرهنگی/ ساخت مشترک فیلم و مستند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تاکید ایران و لبنان بر تشکیل کارگروه مشترک فرهنگی/ ساخت مشترک فیلم و مستند

🔺 تاکید ایران و لبنان بر تشکیل کارگروه مشترک فرهنگی/ ساخت مشترک فیلم و مستند

🔹 در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با وزیر فرهنگ لبنان، دوطرف برتشکیل کارگروه مشترک فرهنگی ایران و لبنان، بازنویسی تاریخ مقاومت، ساخت فیلم و مستند مشترک و توسعه تعاملات فرهنگی تاکید کردند.

ادامه مطلب ...
popup