🔺 مقابله با تهدیدات دشمنان نیازمند به روزرسانی دائمی آموزش است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مقابله با تهدیدات دشمنان نیازمند به روزرسانی دائمی آموزش است

🔺 مقابله با تهدیدات دشمنان نیازمند به روزرسانی دائمی آموزش است

🔹 امیر سرتیپ خلبان مهدی هادیان گفت: با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات دشمنان از جنگ سرد به جنگ‌های ترکیبی و نوپدید، باید برای مقابله و خنثی‌سازی این گونه تهدیدات، دائماً حوزه آموزش به‌روزرسانی شود.

ادامه مطلب ...
popup