🔺 شهادت خبرنگار الجزیره پرده دیگری از وقاحت صهیونیست‌ها گشوده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شهادت خبرنگار الجزیره پرده دیگری از وقاحت صهیونیست‌ها گشوده است

🔺 شهادت خبرنگار الجزیره پرده دیگری از وقاحت صهیونیست‌ها گشوده است

🔺 شهادت خبرنگار الجزیره پرده دیگری از وقاحت صهیونیست‌ها گشوده است

🔹 رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بیانیه‌ای در پی شهادت خبرنگار شبکه الجزیره از سوی صهیونیست‌ها تاکید کرد: شهادت پرده دیگری از سبعیت و وقاحت این رژیم اشغالگر را مقابل دیده جهانیان گشوده است.

ادامه مطلب ...
popup