🔺 آیا تدوین قانون جدید کشور مالی را از سایه دو کودتا در یک سال خارج خواهد کرد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 آیا تدوین قانون جدید کشور مالی را از سایه دو کودتا در یک سال خارج خواهد کرد؟

🔺 آیا تدوین قانون جدید کشور مالی را از سایه دو کودتا در یک سال خارج خواهد کرد؟

🔺 آیا تدوین قانون جدید کشور مالی را از سایه دو کودتا در یک سال خارج خواهد کرد؟

🔹 مالی، کشوری در غرب آفریقا چندسالی است از بی ثباتی سیاسی رنج می برد و این روزها به امید گشایشی در بن بست های جاری سرگرم تدوین جدید قانون انتخاباتی است، اما سوالی که از سوی ناظران اوضاع قاره سیاه مطرح است اینکه، آیا قانون جدید می تواند این کشور را از گرداب تحریم های شدید برهاند؟

ادامه مطلب ...
popup