🔺 تمام واحدهای نیروگاهی بنیاد مستضعفان آماده تولید برق هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تمام واحدهای نیروگاهی بنیاد مستضعفان آماده تولید برق هستند

🔺 تمام واحدهای نیروگاهی بنیاد مستضعفان آماده تولید برق هستند

🔹 مدیرعامل هلدینگ ‌برق و انرژی بنیاد مستضعفان با بیان اینکه "ضریب بهره برداری نیروگاه های بنیاد مستضعفان از میانگین رقم کل کشور بالاتر است"، از آمادگی تمام واحدهای نیروگاهی این نهاد برای تولید برق خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup