🔺 هدف سامانه جامع تجارت عملکرد شفاف در خصوص کالاها است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هدف سامانه جامع تجارت عملکرد شفاف در خصوص کالاها است

🔺 هدف سامانه جامع تجارت عملکرد شفاف در خصوص کالاها است

🔹 مشاور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: هدف سامانه جامع تجارت ایران عمل کردن شفاف در خصوص کالاهای مختلف است و فعالان بخش خصوصی و کارشناسان مرتبط با این سامانه در استان‌ها باید آموزش‌های بیشتری ببینند.

ادامه مطلب ...
popup