🔺 اوج گیری بی سابقه بهای گاز در اروپا

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 اوج گیری بی سابقه بهای گاز در اروپا

🔺 اوج گیری بی سابقه بهای گاز در اروپا

🔹 بهای شاخص گاز اروپا در سه ماهه سوم سال با ایجاد اختلال کی یف در جریان گاز طبیعی صادراتی روسیه به اروپا از طریق خط لوله ای که از خاک اوکراین می گذرد، برای نخستین بار از آغاز جنگ اوکراین، به ۱۰۰ یورو برای هر مگاوات ساعت رسید که بیش از ۲۵۰ درصد بالاتر از نرخ سال گذشته است.

ادامه مطلب ...
popup