🔺 تداوم بازی مقصرنمایی و ادعاهای آمریکا بجای پذیرش هزینه نقض عهد

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 تداوم بازی مقصرنمایی و ادعاهای آمریکا بجای پذیرش هزینه نقض عهد

🔹 یکی از مشاوران وزارت خارجه آمریکا همزمان با حضور "انریکه مورا" هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین، در تداوم بازی مقصر نمایی واشنگتن، بجای پذیرش هزینه نقض عهد کشورش در خروج از برجام، توپ مذاکرات وین را به زمین ایران انداخت.

ادامه مطلب ...
popup