🔺 معاون وزیر آموزش وپرورش: توزیع رشته‌های تحصیلی براساس نیاز مناطق صورت می‌گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 معاون وزیر آموزش وپرورش: توزیع رشته‌های تحصیلی براساس نیاز مناطق صورت می‌گیرد

🔺 معاون وزیر آموزش وپرورش: توزیع رشته‌های تحصیلی براساس نیاز مناطق صورت می‌گیرد

🔺 معاون وزیر آموزش وپرورش: توزیع رشته‌های تحصیلی براساس نیاز مناطق صورت می‌گیرد

🔹  معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: رشته‌های تحصیلی جدید براساس نیاز مناطق درحال تدوین است و آموزش وپرورش به‌دنبال هدایت دانش آموزان به سمت رشته‌های تخصصی مورد نیاز بازارکار و استعدادهای موجود در هر منطقه است.

ادامه مطلب ...
popup