🔺 بحران آب در عراق به نام ایران و به کام ترکیه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بحران آب در عراق به نام ایران و به کام ترکیه

🔺 بحران آب در عراق به نام ایران و به کام ترکیه

🔹 این روزها شاهد جنجال بی‌سابقه برخی رسانه‌ها در داخل و خارج عراق هستیم که مشکل بحران آب در این کشور را به ایران نسبت می‌دهند؛ این در حالی است که براساس گزارش‌های کارشناسی تنها ۷ درصد آب عراق از ایران وارد این کشور می‌شود و ۹۳ درصد ورودی آب این کشور از ترکیه سرچشمه می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
popup