🔺 ایجاد حلقه اتصال نخبگان و مرکز پژوهش‌ها از طریق رویداد ملی نوآیند برای بهبود حکمرانی در آینده/ دعوت مرکز پژوهش‌های مجلس از اندیشکده‌ها برای ارائه ایده به منظور ارتقای حوزه سیاسی کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ایجاد حلقه اتصال نخبگان و مرکز پژوهش‌ها از طریق رویداد ملی نوآیند برای بهبود حکمرانی در آینده/ دعوت مرکز پژوهش‌های مجلس از اندیشکده‌ها برای ارائه ایده به منظور ارتقای حوزه سیاسی کشور

🔺 ایجاد حلقه اتصال نخبگان و مرکز پژوهش‌ها از طریق رویداد ملی نوآیند برای بهبود حکمرانی در آینده/ دعوت مرکز پژوهش‌های مجلس از اندیشکده‌ها برای ارائه ایده به منظور ارتقای حوزه سیاسی کشور

🔹 نشست هم اندیشی اندیشکده‌های منتخب با عضو هیات رئیسه مجلس و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور دعوت از نخبگان درخصوص مشارکت برای حل مسائل حکمرانی در آینده برگزار شد.

ادامه مطلب ...
popup