🔺 تکذیب توافق گرانی شیر در وزارت جهاد (گفتگو - پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۲/۲۱)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تکذیب توافق گرانی شیر در وزارت جهاد (گفتگو - پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۲/۲۱)

🔺 تکذیب توافق گرانی شیر در وزارت جهاد (گفتگو - پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۲/۲۱)

🔺 تکذیب توافق گرانی شیر در وزارت جهاد (گفتگو - پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۲/۲۱)

🔹 دیروز در برخی رسانه‌ها اعلام شد وزارت جهاد کشاورزی در جلسه‌ای که به منظور بررسی قیمت شیرخام برگزار شده بود با افزایش نرخ شیر از ۶ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان موافقت کرده است. موضوعی که معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد در مصاحبه با پیک بامدادی آن را تکذیب کرد و گفت هنوز جلسه ایی تشکیل نشده است ...

ادامه مطلب ...
popup