🔺 یارانه دریافتی ۹۰درصد روستانشینان بیش از افزایش هزینه‌ها خواهد بود

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 یارانه دریافتی ۹۰درصد روستانشینان بیش از افزایش هزینه‌ها خواهد بود

🔺 یارانه دریافتی ۹۰درصد روستانشینان بیش از افزایش هزینه‌ها خواهد بود

🔺 یارانه دریافتی ۹۰درصد روستانشینان بیش از افزایش هزینه‌ها خواهد بود

🔹 بررسی سناریوهای تورمی اصلاح سیاست ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی در مناطق روستایی کشور نشان می‌دهد در ۹ دهک درآمدی مبلغ یارانه دریافتی بیش از هزینه‌هایی است که با قیمت جدید کالاهای اساسی ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup