🔺 تداوم بی‌توجهی وزارت بهداشت به اجرای مصوبه نظارت بر اصالت دارو/ آمارهای مسئولان مربوطه در مورد اجرای نسخه الکترونیک واقعی نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تداوم بی‌توجهی وزارت بهداشت به اجرای مصوبه نظارت بر اصالت دارو/ آمارهای مسئولان مربوطه در مورد اجرای نسخه الکترونیک واقعی نیست

🔺 تداوم بی‌توجهی وزارت بهداشت به اجرای مصوبه نظارت بر اصالت دارو/ آمارهای مسئولان مربوطه در مورد اجرای نسخه الکترونیک واقعی نیست

🔹 در نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که انتظار مجلس از وزارت بهداشت اجرای پرونده الکترونیک سلامت و انجام تکالیف احصا شده است و بین آماری که مسئولان در حوزه الکترونیک کردن دفترچه‌ها ‌می‌دهند تا چیزی که در کف جامعه مشاهده می کنیم فاصله زیاد است.

ادامه مطلب ...
popup