🔺 هدفمند کردن یارانه‌ها باید از زمان ریاست جمهوری«هاشمی»اجرا می‌شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 هدفمند کردن یارانه‌ها باید از زمان ریاست جمهوری«هاشمی»اجرا می‌شد

🔺 هدفمند کردن یارانه‌ها باید از زمان ریاست جمهوری«هاشمی»اجرا می‌شد

🔺 هدفمند کردن یارانه‌ها باید از زمان ریاست جمهوری«هاشمی»اجرا می‌شد

🔹 جانشین فرمانده سپاه در خصوص هدفمند کردن یارانه توسط دولت گفت: این کاری که رئیس جمهور کرد باید از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی اجرا می‌شد اما هیچکدام از دولت‌ها جرات انجام آن را نداشتند.

ادامه مطلب ...
popup