🔺 نمایشگاه ۳۳؛ تشنگی مخاطب به مطالعه کتاب را فضای مجازی کاهش می‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نمایشگاه ۳۳؛ تشنگی مخاطب به مطالعه کتاب را فضای مجازی کاهش می‌دهد

🔺 نمایشگاه ۳۳؛ تشنگی مخاطب به مطالعه کتاب را فضای مجازی کاهش می‌دهد

🔹 مدیر انتشارات دالاهو گفت: فضای مجازی بسیاری از کتاب‌ها را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد، هر فردی می‌تواند به راحتی کتاب را در فضای مجازی دانلود کند و با تغییر چند خط از ترجمه، نام مترجم جدیدی را روی آن منتشر کند.

ادامه مطلب ...
popup