🔺 سال گذشته ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان هدیه ازدواج به حساب کارکنان و سرپرستان خانوار واریز شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سال گذشته ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان هدیه ازدواج به حساب کارکنان و سرپرستان خانوار واریز شد

🔺 سال گذشته ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان هدیه ازدواج به حساب کارکنان و سرپرستان خانوار واریز شد

🔹 امیر سرتیپ حیدری با بیان اینکه اجرای طرح‌های «لبیک یا امام خامنه‌ای» موجب رضایت و آرامش خاطر کارکنان شده است گفت: در سال گذشته مبلغ سه میلیارد و ۸۵ میلیون تومان هدیه ازدواج به حساب ۲۸۰ نفر از کارکنان و سرپرستان خانوار واریز شد.

ادامه مطلب ...
popup