🔺 آخرین خبرها از اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی در استان‌ها / از اقناع‌سازی مسوولان تا تلاش برای آرامش بازار

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 آخرین خبرها از اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی در استان‌ها / از اقناع‌سازی مسوولان تا تلاش برای آرامش بازار

🔺 آخرین خبرها از اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی در استان‌ها / از اقناع‌سازی مسوولان تا تلاش برای آرامش بازار

🔺 آخرین خبرها از اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی در استان‌ها / از اقناع‌سازی مسوولان تا تلاش برای آرامش بازار

🔹 سودجویان اقتصادی این روزها با اقدام دولت در اجرای اصلاح ارز ترجیحی، فرصت را مغتنم شمرده و در تلاش برای احتکار کالاهای اساسی هستند غافل از اینکه مسوولان با برنامه‌ریزی دقیق ضمن آگاه کردن مردم از فواید این طرح، نظارت جدی بر چگونگی روند امور دارند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

ادامه مطلب ...
popup