🔺 سناتور آمریکایی: دولت بایدن برای بازگشت به برجام تصمیمات شجاعانه بگیرد

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سناتور آمریکایی: دولت بایدن برای بازگشت به برجام تصمیمات شجاعانه بگیرد

🔺 سناتور آمریکایی: دولت بایدن برای بازگشت به برجام تصمیمات شجاعانه بگیرد

🔺 سناتور آمریکایی: دولت بایدن برای بازگشت به برجام تصمیمات شجاعانه بگیرد

🔹 "آلن لونتال" سناتو دموکرات آمریکایی با تاکید بر اینکه بازگشت به برجام اولویت مهم سیاست خارجی آمریکا بوده و این فرصت بار دیگر ایجاد نخواهد شد، خطاب به دموکراتها و دولت بایدن گفت: برای بازگشت به برجام باید تصمیمات شجاعانه‌ای گرفت.

ادامه مطلب ...
popup