🔺 زمین برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین شد

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 زمین برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین شد

🔺 زمین برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین شد

🔺 زمین برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین شد

🔹 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن زمین تامین شده و در بخشی از این زمین‌ها عملیات اجرایی احداث واحد آغاز شده است.

ادامه مطلب ...
popup