🔺 امیر قطر در دیدار با رئیسی: تاریخ روابط 2 کشور را باید به قبل و بعد از سفر شما به دوحه تقسیم کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیر قطر در دیدار با رئیسی: تاریخ روابط 2 کشور را باید به قبل و بعد از سفر شما به دوحه تقسیم کرد

🔺 امیر قطر در دیدار با رئیسی: تاریخ روابط 2 کشور را باید به قبل و بعد از سفر شما به دوحه تقسیم کرد

🔹 امیر قطر در دیدار با رئیس جمهور کشورمان گفت: سفر قبلی شما به دوحه بسیار مهم و اثرگذار بود و تاریخ روابط 2 کشور را باید به قبل و بعد از آن سفر تقسیم کرد و ما بطور جدی خواهان اجرایی شدن همه توافقات آن سفر و گسترش روابط 2 کشور هستیم.

ادامه مطلب ...
popup