🔺 فیلم/دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به ساماندهی راه‌های روستایی دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 فیلم/دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به ساماندهی راه‌های روستایی دارد

🔺 فیلم/دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به ساماندهی راه‌های روستایی دارد

🔺 فیلم/دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به ساماندهی راه‌های روستایی دارد

🔹 خداداد مقبلی معاون ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری گفت: با توجه به اینکه روستاها مولد تولید در موراد مختلف هستند دولت سیزدهم نگاه ویژه ای در جهت ساماندهی راه روستایی در سراسر کشور دارد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup