🔺 راهکارهای عبور از تنش آبی/از حرکت به سمت کشاورزی نوین تا ضرورت جمع‌آوری آب‌های سرگردان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 راهکارهای عبور از تنش آبی/از حرکت به سمت کشاورزی نوین تا ضرورت جمع‌آوری آب‌های سرگردان

🔺 راهکارهای عبور از تنش آبی/از حرکت به سمت کشاورزی نوین تا ضرورت جمع‌آوری آب‌های سرگردان

🔹 عضو کمیسیون انرژی مجلس به راهکارهای عبور از تنش آبی اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت کشاورزی نوین، جمع‌آوری آب‌های سرگردان، سدسازی اصولی، جداسازی آب شرب از شستشو ازجمله اقداماتی است که می‌تواند در مهار تنش آبی موثر باشد.

ادامه مطلب ...
popup