🔺 قالیباف: حکمرانی دقیق در هدایت نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد نداریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قالیباف: حکمرانی دقیق در هدایت نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد نداریم

🔺 قالیباف: حکمرانی دقیق در هدایت نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد نداریم

🔺 قالیباف: حکمرانی دقیق در هدایت نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد نداریم

🔹 رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه حاصل از نفت را باید به سمت ثروت‌های ماندگار، بخش سرمایه‌ گذاری‌های مولد و سرمایه گذاری‌های فزاینده اقتصادی در داخل و خارج از کشور ببریم اما واقعیت این است که در این مسیر خام اندیشی داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.

ادامه مطلب ...
popup