🔺 استاد اقتصاد: اصلاح نظام ارزی باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 استاد اقتصاد: اصلاح نظام ارزی باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود

🔺 استاد اقتصاد: اصلاح نظام ارزی باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود

🔺 استاد اقتصاد: اصلاح نظام ارزی باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود

🔹 استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه معتقد است؛ حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام ارزی در عرصه تولید و صنعت ضمن ایجاد رقابت، باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود و در صورتی که این رانت از بین نرود، نمی‌توان امیدوار بود تولید و تولیدکننده در کشور انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد.

ادامه مطلب ...
popup