🔺 وضعیت واگذاری ها و تسهیل فعالیت بخش غیر دولتی در حوزه حمل و نقل ریلی با حضور مسئولان اجرایی بررسی می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وضعیت واگذاری ها و تسهیل فعالیت بخش غیر دولتی در حوزه حمل و نقل ریلی با حضور مسئولان اجرایی بررسی می‌شود

🔺 وضعیت واگذاری ها و تسهیل فعالیت بخش غیر دولتی در حوزه حمل و نقل ریلی با حضور مسئولان اجرایی بررسی می‌شود

🔹 کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در نشست هفته جاری خود موضوع واگذاری ها و تسهیل فعالیت بخش غیر دولتی در حوزه راهبردی ( حمل و نقل ریلی ) را با حضور مسئولان اجرایی کشور و دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup