🔺 ایران پیشگام اقدامات فرهنگی مهم در منطقه است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ایران پیشگام اقدامات فرهنگی مهم در منطقه است

🔺 ایران پیشگام اقدامات فرهنگی مهم در منطقه است

🔹 مسئول غرفه عمان در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشگام اقدامات فرهنگی مهم در منطقه است و برگزاری نمایشگاه کتاب تهران منجر به ایجاد فرهنگ مشترک برای فهم دیدگاه دیگران می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup