🔺 از تشکر امیر قطر تا تاکید به از سر گیری مذاکرات هسته ای ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 از تشکر امیر قطر تا تاکید به از سر گیری مذاکرات هسته ای ایران

🔺 از تشکر امیر قطر تا تاکید به از سر گیری مذاکرات هسته ای ایران

🔹 تشکر امیر قطر از ایران، تاکید مقام فرانسوی برسودمندی بازگشت به برجام، تاکید بورل به از سرگیری مذاکرات هسته ای ایران، آتش سوزی گسترده درکالیفرنیا و درگیری شدید میان نظامیان صهیونیست و فلسطینیان مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چند ساعت گذشته بوده است.

ادامه مطلب ...
popup