🔺 بخش‌هایی از تولید از ارز ۴۲۰۰ تومانی نفعی نمی‌بردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بخش‌هایی از تولید از ارز ۴۲۰۰ تومانی نفعی نمی‌بردند

🔺 بخش‌هایی از تولید از ارز ۴۲۰۰ تومانی نفعی نمی‌بردند

🔺 بخش‌هایی از تولید از ارز ۴۲۰۰ تومانی نفعی نمی‌بردند

🔹 نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رویه پیشین توزیع یارانه، فعالان بعضی از مجموعه‌های تولید می‌گفتند که ما هیچ نفعی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نمی‌بریم، اما باید محصولمان را بر اساس آن عرضه کنیم.

ادامه مطلب ...
popup