🔺 نظارت دقیق بر بازار تکمیل کننده طرح هدفمندسازی یارانه ها است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نظارت دقیق بر بازار تکمیل کننده طرح هدفمندسازی یارانه ها است

🔺 نظارت دقیق بر بازار تکمیل کننده طرح هدفمندسازی یارانه ها است

🔹 نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نظارت بر بازار را تکمیل کننده طرح هدفمند سازی یارانه ها دانست و گفت: باید مواظبت کنیم که دولت بر بازار نظارت دقیق داشته باشد تا اینکه قیمت اجناس بی دلیل افزایش پیدا نکند.

ادامه مطلب ...
popup