🔺 تغییر سیاست دولت از اختصاص ارز ترجیحی به حمایت مستقیم از مصرف‌کننده

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تغییر سیاست دولت از اختصاص ارز ترجیحی به حمایت مستقیم از مصرف‌کننده

🔺 تغییر سیاست دولت از اختصاص ارز ترجیحی به حمایت مستقیم از مصرف‌کننده

🔺 تغییر سیاست دولت از اختصاص ارز ترجیحی به حمایت مستقیم از مصرف‌کننده

🔹 قم ـ ایرنا ـ وزیر امور اقتصادی و داریی با تاکید بر تغییر سیاست دولت از اختصاص ارز ترجیحی به حمایت مستقیم از مصرف‌کننده گفت: برای دولت قابل پیش‌بینی بود که در این فرآیند کشور ما با یک مضیقه کوتاه‌مدت و نفع بلندمدت مواجه می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup