🔺 پیگیری حل مشکلات ورزشی شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان/ قول مساعد وزیر ورزش برای احداث چند زمین چمن مصنوعی در روستاهای حوزه انتخابیه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پیگیری حل مشکلات ورزشی شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان/ قول مساعد وزیر ورزش برای احداث چند زمین چمن مصنوعی در روستاهای حوزه انتخابیه

🔺 پیگیری حل مشکلات ورزشی شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان/ قول مساعد وزیر ورزش برای احداث چند زمین چمن مصنوعی در روستاهای حوزه انتخابیه

🔹 نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: پیگیری هایی برای حل مشکلات ورزش حوزه انتخابیه صورت پذیرفت که قول هایی در این رابطه از سوی وزیر داده شد.

ادامه مطلب ...
popup