🔺 تعاون روستایی شیر مازاد دامداران را خرید حمایتی می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تعاون روستایی شیر مازاد دامداران را خرید حمایتی می‌کند

🔹 معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان تعاون روستایی به خرید حمایتی شیر اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این موضوع به همه استان‌ها ابلاغ شده، ضمن اینکه دولت برای حمایت از دامداران در جهت جلوگیری از کشتار دام‌های شیری و قاچاق دام مصمم است.

ادامه مطلب ...
popup