🔺 تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای جنوب شرق آسیا با میزبانی اجلاس "آسه آن" در واشنگتن

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای جنوب شرق آسیا با میزبانی اجلاس "آسه آن" در واشنگتن

🔺 تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای جنوب شرق آسیا با میزبانی اجلاس "آسه آن" در واشنگتن

🔺 تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای جنوب شرق آسیا با میزبانی اجلاس "آسه آن" در واشنگتن

🔹 «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا در نخستین نشست رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) در واشنگتن با هدف همراه کردن این کشورها در جنگ اوکراین، از آغاز " عصری جدید" در روابط میان کشورهای عضو آ سه آن و آمریکا خبرداد.

ادامه مطلب ...
popup