🔺 درخواست سازمان ملل از گروه هفت برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی در جهان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 درخواست سازمان ملل از گروه هفت برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی در جهان

🔺 درخواست سازمان ملل از گروه هفت برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی در جهان

🔺 درخواست سازمان ملل از گروه هفت برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی در جهان

🔹 مدیر کل سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد از کشورهای گروه هفت خواست تا با توجه به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ اوکراین، برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی که در آینده، آسیب‌پذیرترین مناطق از جمله آسیا و آفریقا را تهدید می‌کند، کمک کنند.

ادامه مطلب ...
popup