🔺 نخست وزیر انگلیس تحت فشار اقتصادی مجبور به کاهش هزینه‌های دولت شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 نخست وزیر انگلیس تحت فشار اقتصادی مجبور به کاهش هزینه‌های دولت شد

🔺 نخست وزیر انگلیس تحت فشار اقتصادی مجبور به کاهش هزینه‌های دولت شد

🔺 نخست وزیر انگلیس تحت فشار اقتصادی مجبور به  کاهش هزینه‌های دولت شد

🔹 بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به وزیران خود دستور داده که مشاغل ادارات دولتی را به سطح قبل از برگزیت کاهش دهند؛ این بخشی از طرحی است که به ادعای دولت انگلیس کاهش هزینه های دولت و کمک به مالیات پردازان را هدف قرار می دهد.

ادامه مطلب ...
popup