🔺 دولت طلب 12 هزار میلیارد تومانی دارو را ندهد با کمبود دارو مواجه می شویم/ ضرورت توجه مسئولان ذیربط به تهاتر مطالبات/دانشگاه های علوم پزشکی برخلاف قانون، پول دارو را در جایی دیگر هزینه می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت طلب 12 هزار میلیارد تومانی دارو را ندهد با کمبود دارو مواجه می شویم/ ضرورت توجه مسئولان ذیربط به تهاتر مطالبات/دانشگاه های علوم پزشکی برخلاف قانون، پول دارو را در جایی دیگر هزینه می کند

🔺 دولت طلب 12 هزار میلیارد تومانی دارو را ندهد با کمبود دارو مواجه می شویم/ ضرورت توجه مسئولان ذیربط به تهاتر مطالبات/دانشگاه های علوم پزشکی برخلاف قانون، پول دارو را در جایی دیگر هزینه می کند

🔹 در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که صنعت دارو با بحران نقدینگی مواجه است و اگر دولت طلب 12 هزار میلیارد تومانی دارو را ندهد به زودی با کمبود دارو در کشور مواجه خواهیم شد.

ادامه مطلب ...
popup