🔺 آیا خط لوله گاز نیجریه- مراکش، راه نجات اروپا از وابستگی به روسیه خواهد بود؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 آیا خط لوله گاز نیجریه- مراکش، راه نجات اروپا از وابستگی به روسیه خواهد بود؟

🔺 آیا خط لوله گاز نیجریه- مراکش، راه نجات اروپا از وابستگی به روسیه خواهد بود؟

🔺 آیا خط لوله گاز نیجریه- مراکش، راه نجات اروپا از وابستگی به روسیه خواهد بود؟

🔹 اسپوتنیک موندو نوشت: از آغاز «عملیات نظامی ویژه» روسیه در اوکراین، اروپا از زدن گل به خودی دست برنداشته است؛ در حالی که تحریم‌ها تا کنون نتوانسته است اقتصاد روسیه را تضعیف کند، قاره پیر به دنبال یافتن جایگزین‌های انرژی است و یکی از آن‌ها می‌تواند واردات گاز از آفریقا باشد.

ادامه مطلب ...
popup